Freelance atau pekerja lepas merupakan sebuah profesi yang saat ini sudah banyak dijalankan oleh orang-orang yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu. Sebenarnya, apa itu dan bagaimana cara kerja freelance itu sendiri? Mari simak