Bagaimana cara kerja Artificial Intelligence? Tidak sedikit orang yang masih awam tentang teknologi artificial intelligence atau biasa dikenal dengan sebutan AI. Teknologi ini ialah sebuah teknologi kecerdasan buatan yang dibuat sama seperti manusia. Artificial